اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی


زمين لرزه در آذربايجان شرقي

 عکس های شاخه زمين لرزه در آذربايجان شرقي
          خسارت زمين لرزه در مركز ورزقان
خسارت زمين لرزه در مركز ورزقان
خسارت زمين لرزه در مركز ورزقان