جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  صفحه انتخاب نوع نتایج

فایل زمانبندی آزمون های عملی رشته های فنی و خدماتی اردیبهشت ماه 1397 مرکز شماره یک تبریز  دریافت
فایل زمانبندی آزمون های عملی مراقبت و زیبایی اردیبهشت ماه 1397 مرکز شماره سه تبریز   دریافت
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی اردیبهشت ماه 1397 مرکز شماره یک تبریز   مشاهده