اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 10 خرداد 1401
کد 5409

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:

اهتمام ویژه به توسعه آموزش های مهارت محور در برنامه ششم و هفتم توسعه کشور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، از اهتمام ویژه به توسعه آموزش های مهارت محور در برنامه ششم و هفتم توسه کشور خبر داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، از اهتمام ویژه به توسعه آموزش های مهارت محور در برنامه ششم و هفتم توسه کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، «محمدعلی زلفی‌گل»، با تأکید بر جدی گرفتن توسعه آموزش های در برنامه توسعه ششم، بیان داشت: در برنامه توسعه هفتم توجه به آموزش های مهارت محور هدف اصلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد.

وی تصریح کرد: آموزش های مهارتی به دو صورت آکادمیک در دانشگاه ها و اخذ مدرک دانشگاهی و به صورت مهارتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارائه می شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه توسعه آموزش های مهارتی، وظیفه ملی است، اذعان داشت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در یک تیم در توسعه آموزش های مهارتی می باشد  و در مقابل هم قرار نداریم.

زلفی‌گل در پایان سخنان خود در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که به صورت وبیناری حضور داشت بر هم افزایی، در آبادانی کشور با توسعه مهارت در ایجاد و پایداری اشتغال تأکید کرد.