اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

طهمورث مهدی پور 

سمت سازمانی:رئیس اداره

  • 32859241
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/17/