اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رضا اختیار وکالتی


سمت سازمانی:كارشناس توسعه بخش غيردولتي

  • 041
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/2/