اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

فاطمه ناصح


سمت سازمانی:كارشناس مشاوره و هدايت مهارتهاي حرفه اي

  • 32859239
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/23/