اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رقیه جمال زاده


 

سمت سازمانی:كارشناس امور مالي

  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/31/