اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

پرویز قوچی


تحصیلات : لیسانس مدیریت
 

سمت سازمانی:كارشناس موسسات كارآموزي آزاد و مشارکتهای مردمی

  • 04132859271
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/39/