اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

محمدعلي برزگري

 

 


سمت سازمانی:كارشناس پژوهش و برنامه ريزي

  • 32859244
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/46/