اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

فاطمه شاه محمدی


سمت سازمانی:کارشناس ارزشیابی و امور گواهینامه ها

  • 32859414
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/62/