اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

وهابعلی سرباز جمشید


سمت سازمانی:كارشناس امور حقوقي و قراردادها

  • 04132862161
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/67/