اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

محمدرضا کیان


سمت سازمانی:معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ريزي

  • 04132898938
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/70/