اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ريزي


سمت سازمانی:اداره آموزش ، پژوهش و برنامه ريزي

  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/72/