اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

محمد جهانی


سمت سازمانی:كارشناس فناوري آموزشي

  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/76/