اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رضا شادی


سمت سازمانی:مسؤول دفتر

  • 04132898936
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/77/