اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

عمار صاحبی


سمت سازمانی:كارشناس ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

  • 04132888195
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/78/