اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

علی مشایخی


سمت سازمانی:مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

  • 04132898936
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/79/