اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

مارینا جعفر نژاد


سمت سازمانی:کارشناس سنجش و ارزشیابی مهارت

  • 04132859357
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/80/