اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

احسان زمانی


سمت سازمانی:کارشناس سنجش و ارزشیابی مهارت

  • 0413285
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/81/