اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

فرید تقی نژاد

04132859238
سمت سازمانی:كارشناس امور زراعي و كشاورزي

  • 04132859238
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/83/