اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

یداله فریدثانی


سمت سازمانی:کارشناس مؤسسات كارآموزي آزاد

  • 04132859304
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/84/