اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

رضا صمدیان


سمت سازمانی:انباردار فنی

  • 04132859366
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/88/