اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

یونس زحمتی


سمت سازمانی:كارپرداز

  • 04132859366
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/90/