سه شنبه 27 مهر 1400 - 12 ربيع الأول 1443
 منوی اصلی
 
  رویکردهای جدید

   در راستاي تحقق شعار رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، نشست هم انديشي كارشناسان آموزش در صنايع استانها دربارۀ بررسي فرصتها و چالشهاي طرح مذكور در استان مركزي برگزار و در قالب بيانيه به سازمان ارسال شد. همچنين ادارۀ كل با تشكيل جلسه هاي مشترك با شركت شهركهاي صنعتي، اتحاديه ها و عاملان خوشه اقدامات اجرايي را به اين منظور آغاز كرده است. در نخستين گام، ادارۀ كل و خوشۀ صنعتي چرم و كفش، كه يكي از پنج خوشۀ صنعتي استان است، تفاهم نامة همكاري مشترك امضا كردند. بر طبق اين تفاهم نامه، ادارة كل آموزش فني و حرفه اي استان مواردي از قبيل تأييد استادكاران معرفي شده از خوشه هاي صنعتي، نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي، پرداخت مبلغ خريد خدمات و اعطاي گواهينامه به قبول شدگان آزمون را بر عهده مي گيرد. خوشه هاي صنعتي متعهد مي شوند كه شناسايي و معرفي كارگاه هاي واجد شرايط، انتخاب و معرفي شاغلان علاقه مند و واجد شرايط گذراندن دوره هاي مهارتي، برگزاري كلاسهاي كارآفريني و مهارتي ويژة شاغلان در محل واحدهاي توليدي را به اجرا در آورند.