دوشنبه 7 خرداد 1403 - 18 ذو القعدة 1445
 منوی اصلی
 
  مشاغل خانگی

    مسألۀ اشتغال و بحران بيكاري يكي از اولويتهايي است كه نيازمند عزم ملي و استفاده از همۀ ظرفيتها،‌ راهكارها و تجربه هاي موفق توسعۀ اشتغال مي باشد. يكي از اقدامات توسعۀ اشتغال در دنيا،‌ توسعۀ كسب و كارهاي كوچك و متوسط است كه بستر مناسبي براي اشتغال كارآفرينان جوان و نوپا مي باشد. مشاغل خانگي نيز يكي از اشكال كسب و كارهاي كوچك مي باشد كه در كاهش نرخ بيكاري نقش بسيار مؤثري ايفا مي كند. مزيتها و فوايد مشاغل خانگي نسبت به كسب و كارهاي ديگر باعث شده كه متوليان اشتغال كشور تمهيدات هوشمندانه اي را براي استفاده از اين ظرفيت بزرگ براي توسعۀ اشتغال كشور پيشبيني كنند. برنامۀ ساماندهي كسب و كار و حمايت از مشاغل خانگي، با هدف ايجاد، گسترش و ساماندهي اشتغال در خانه ها در دستور كار وزارت كار و امور اجتماعي و به تبع آن دستگاه هاي ذيربط از جمله آموزش فني و حرفه اي در سطح استانها قرار دارد. اجرايي كردن اين طرح در استانها مستلزم شناسايي مشاغل خانگي هر استان با توجه به مزيتها و امكانات منطقه و بازارهاي فروش داخلي و خارجي مي باشد. از جمله رشته هاي مشاغل خانگي در استان مي توان به قاليبافي،‌ گليم بافي، ‌طراحي سنتي، ابريشم بافي، كاموابافي، خدمات رسانه اي، منبتكار،‌ گلسازي و ... اشاره كرده كه ادارۀ كل با همكاري دستگاه هاي ذيربط در حال برنامه ريزي و اقدامات لازم مي باشد.