چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  حجم ریالی تجهیز

 

جدول توزيع اعتبار سال 1391 مراکز استان آذربايجان شرقي

اعتبار مورد نياز (ميليون ريال)

نوع درخواست

نام حرفه و سطح

نام كارگاه

نام مركز

رديف

ايجاد

ارتقاء

تکميل

50

*

تراریوم

کشاورزي

مرکز 3

1

320

*

گیاهان داروئی

کشاورزی

مرکز 3

2

330

*

B   M   S

برق

مرکز 3

3

700