چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  مسئولان ارشد اداره کل تا کنون
 
نام مسؤولان آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی

از بدو تأسیس تاکنون
جلال تاجیک 
سمت  رئیس مرکز تعلیمات حرفه‌ای 
مدت تصدی  28/1/1353    لغایت             1/6/1358 
علی زارعی 
سمت  رئیس مرکز حرفه‌ای تبریز 
مدت تصدی  10/7/1358 لغایت 31/1/1360 
حسن صمدی آذر 
سمت  مدیر منطقۀ آذربایجان شرقی 
مدت تصدی  20/11/1360 لغایت 21/1/1363 
(حسن برگی) 
سمت  (سرپرست کانون کارآموزی تبریز) 
مدت تصدی  (3/2/1359 لغایت 22/5/1362) 
سیدغفور نظام الدین 
سمت  مدیر 
مدت تصدی  21/1/1363 لغایت 22/1/1366 
مصطفی رنجبران 
سمت  مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی 
مدت تصدی  23/1/1366 لغايت 8/3/1377 
محمدرضا ذاکر صالحی 
سمت  مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی 
مدت تصدی  9/3/1377 لغایت 7/7/1377 
کمال غفوری 
سمت  مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی 
مدت تصدی  8/7/1377 لغایت 13/7/1382 
مهدی علی اکبرزاده 
سمت  مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی 
مدت تصدی  14/7/1382 لغایت 23/12/1384 
محمدرضا علی‌محمدی سیابان 
سمت  مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی 
مدت تصدی  23/12/1384 لغایت 22/2/95
یعقوب نماینده
سمت  مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی 
مدت تصدی    ۹۵/۰۲/۲۳