چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  ویژگی استانداردهای آموزشی فنی و حرفه ای

Text Box: جلسۀ تدوين استاندارد صاحبان صنايع

اهداف استانداردسازي آموزشهاي فني و حرفه اي

1- حفظ منافع جامعه (به عنوان دريافت كنندگان خدمات از اين نظام آموزشي) از راه تأمين حداقل كيفيت مطلوب خدمات آموزشي به نحوي كه با نيازها منطبق بوده و تحت نظارت و كنترل قرار داشته باشند.

2- صرفه جويي در بهره گيري از منابع انساني، انرژي، تجهيزات،‌ مواد مصرفي، زمان و ....

3- ايجاد سادگي در روسها و شيوه هاي انجام فعاليتهاي آموزشي

4- فراهم كردن وسيله اي جهت بيان مقاصد و تبادل افكار در ميان طرفهاي ذينفع

5- ايجاد يكنواختي در به ثمر رساندن و بهينه سازي شرايط دستيابي به آموزش مناسب