دوشنبه 7 خرداد 1403 - 18 ذو القعدة 1445
 منوی اصلی
 
  مشاوره و هدایت شغلی

     یکی از سیاستهای اشتغال از شیوه های غیر مستقیم سیاستهای فعال بازار کار ارائه خدمات مشاوره آموزشی است که می تواند به همراه کار آموزی در مراکز اثرات فراوانی برای کارجویان ارتقای بهره وری شاغلین داشته باشد در حقیقت خدمات مشاوره آموزشی- شغلی ابزار مهمی برای مبارزه با بیکاری بلند مدت داشته باشد. ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی در حقیقت ایجاد ارتباط و پلی است بین بازر کار و بازار حرفه آموزی که با ارائه اطلاعات مناسب و به هنگام متقاضیان علاقمند و مستعد علاوه بر کمک به تصمیم گیری در انتخاب شغل مناسب از طریق انتخاب صحیح حرفه آموزشی، باعث اشتغال پذیری و سازگاری با شغل و محیطهای کار می شود.

    به منظور ارایه خدمات مشاوره به صورت تخصصی به کارآموزان مراکز ضروری است که کارشناان هدایت و مشاوره شغلی مرکز خود آموزشهای لازم در این زمینه را کسب کنند. لذا دفتر مشاوره و هدایت شغلی در سازمان دوره های آموزشی برای این کارکنان در نظر گرفته است.

     همچنین به منظور تحقق هر چه بهتر این امر در مراکز جلسات هم اندیشی کارشناسان هدایت و مشاوره مراکز استان هر سه ماه یک بار در اداره کل استان تشکیل می شود تا کارشناسان ضمن بررسی نحوه اجرای دستورالعمل سازمان از تجربیات همدیگر در جهت پیشبرد اهداف سازمان استفاده کنند.

     انجام هدایت و مشاوره در راستای تصمیمگیری کارآموزان جهت انتخاب آموزشهایی صورت می گیرد که با استعداد و توان آنان سازگاری داشته باشد. به این منظور کارشناسان مراکز از روشهای مختلف من جمله مصاحبه تخصصی، بازدید از کارگاه ها و استفاده از تستهای مختلف روانشناسی جهت تشخیص حرفه مناسب برای هر فرد استفاده می کنند.

     ارایه مشاوره آموزشی به کارآموزان در کلیه مراکز استان توسط پذیرشگران و مربیان انجام می پذیرد اما در هشت مرکز از مراکز استان به صورت تخصصی و با دایر کردن اتاق هدایت و مشاوره شغلی نسبت به انجام خدمات مشاوره به کارآموزان اقدام شده است.