چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  بازدیدهای همگانی سازمان

 براي آشنايي مردم با فعاليتهاي آموزش فني و حرفه‌ا‌ي، طرحي به نام بازديد همگاني پيشبيني شده است كه در مدت اجراي طرح، تمام ادارات كل و مراكز در سراسر كشور از تمام قشرهاي جامعه از مسؤولان گرفته تا دانشجويان و دانش‌آموزان و مردم عادي براي ديدار از آموزش فني و حرفه‌اي و آشنا شدن با فعاليتهاي آن دعوت به عمل مي‌آورند. در اين برنامه كه با هدف آشنايي شهروندان با كاركردهاي اين سازمان برگزار مي‌شود، دانش‌آموزان، دانشجويان، مراجعه‌كنندگان عادي، مديران و دبيران دبيرستانها و مدارس، مسؤولان امكان بازديد از بخشهاي مختلف مراكز ادارة كل در شهرستانها را پيدا مي‌كنند. در سال 1387 در برخي شهرستانها از جمله مرند براي تسهيل در بازديد مردم، وسايل رفت‌و‌آمد در اختيار علاقه‌مندان گذاشته شده بود. مربيان كارگاه‌ها به تشريح رشته‌ها و حرفه‌هاي موجود پرداخته و به پرسشهاي گوناگون ديداركننده‌ها پاسخ دادند. از نظر دانش‌آموزان اين بازديد باعث آگاهي هر چه بيشتر مردم از آموزشهاي فني و حرفه‌اي شده و آنها مي‌توانند با يادگيري مهارتهاي رايگان فرد مطلوبي براي جامعه باشند. در پايان اين بازديدها از مهمانان پذيرايي به عمل ‌آمد و بروشوري حاوي فعاليتهاي آموزش فني و حرفه اي در اختيار آنان قرار ‌گرفت.