جمعه 25 خرداد 1403 - 07 ذو الحجة 1445
 منوی اصلی
 
  صنوف

شاغلان فعال در بخش صنوف در حرفه هاي برق صنعتي، هيدروليك، پنوماتيك، رايانه، جوشكاري، حفاظت و ايمني كار، سرپرستي، رفتار سازماني، نقشه‌كشي صنعتي، Catia، نقشه‌خواني صنعتي، مكانيك صنايع، تعمير موتورهاي ديزل و بنزيني و... آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي را فرا گرفته و گواهينامه دريافت كردند.
     كارگران صنايع و صنوف استان آذربايجان شرقي در سال 1389 بيش از 456388 نفر- ساعت آموزش را در قالب آموزشهاي دولتي( ضمن كار و جوار) و حدود 12000 نفر- ساعت در قالب خريد خدمات گذرانده اند كه در مجموع تعداد 468388 نفر ساعت در قالب 4512 نفر دوره آموزشهاي فني و حرفه اي را سپري كردند.

     واحد صنفي: واحدهاي اقتصادي و يا خدماتي كه فعاليت آنها در محل ثابت و يا وسيلة سيار باشد و به دست فرد صنفي به اخذ پروانة كسب و يا پروانة اشتغال منجر شود، واحد صنفي شناخته مي‌شود. ( منظور از وسيلة سيار، تاكسي بار، كمپرسي، باركشهاي شهري و جراثقال مي باشد.)

صنفها به چهار گروه، دسته‌بندي مي‌شوند:

 1- صنفهاي توليدي: فعاليت آنها به دگرگوني فيزيكي و يا شيميايي مواد منجر مي‌شود و به طور انحصار توليدهاي خود را در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌دهند.  
2- صنفهاي خدماتي فني: فعاليت آنها به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگه داري كالا منجر مي شود يا اشتغال آن به داشتن صلاحيت فني لازم منوط مي باشد.
3- صنفهاي توزيعي: به طور صرف به عرضة كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي‌كنند بي اين كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند.
4- صنفهاي خدماتي: با فعاليت خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين كرده و اين فعاليت در زمينة تبديل مواد به فرآورده و يا خدمات فني نيست.