چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  آموزش کارآفرینی بر مبنای الگوی KAB

 مدل کارآفرینی KAB با حمایت سازمان جهانی کار و توسط مرکز آموزش بین المللی تورین ایتالیا (ITC ) طراحی شده است و به عنوان مدل موفق آموزش کارآفرینی با هدف توسعه مهارت کارآفرینی در مهارت آموختگان فنی و حرفه ای با رویکرد افزایش نگاه کارآفرینانه جهت توسعه اشتغال پذیری تهیه و تدوین شده است. این مدل تا کنون در 26 کشور بومی و پیاده سازی شده است و آموزش کارآفرینی را با رویکردی دو سویه و فعال ارائه می كند.

 رویکرد کار آفرینانه: خلاقیت ، سخت کوش ،  پر تحرک؛ عملگرا و کاملا مشارکتی

آموزش به کارآموزان مراکز دولتی :

    آموزش در مراکز دولتی به دو شکل مقدماتی و تکمیلی و با استفاده از دو استاندارد تدوین شده انجام می شود.

الف) دوره کارآفرینی سطح مقدماتی ـ 50 ساعت
     این دوره جهت کارآموزان مرکز ثابت در قالب برنامه کلاس هماهنگ شده با رئیس مرکز به منظور گذراندن دوره مقدماتی KAB حداقل هفته ای 4 ساعت پیش بینی شده است .
ب ) دوره ی کارآفرینی سطح تکمیلی ـ 50 ساعت
     مربی KAB ، از بین کارآموزان دوره کارآفرینی مقدماتی ، نفراتی را که توانائیهای بالفعل و بالقوه کارآفرینانه داشته باشند، جهت گذراندن دوره تکمیلی انتخاب می نماید که این نفرات محصول دوره  کارآفرینی تکمیلی، کارآفرینی واقع می باشد .
آموزش به دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی وافراد دارای گواهینامه مهارت
     این سطح از آموزش ها برای افرادی که قبلاً دوره های مهارتی را گذرانده اند و نیز دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و یا سایر متقاضیان علاقمند که شرایط شرکت در دوره را داشته باشند، در نظر گرفته شده است و دوره های زیر را شامل می شود:

الف ) سمینار آشنائی با کارآفرینی KAB ـ 8 ساعت
     دوره کوتاه مدت و فشرده کارآفرینی بوده و فرصت مناسبی جهت آشنائی مقدماتی با الگوی KAB می باشد.
ب ) دوره  کارآفرینی کامل KAB ـ 100 ساعت
     بر اساس ارزشیابی مشاهده ای مربی دوره ی KAB از سمینار 8 ساعته و با مصاحله ورودی تعدادی از فراگیران واجد شرایط جهت دوره ی کامل KAB انتخاب می شوند.
     در نهایت کلیه فرایندهای فوق به ارزیابی اثربخشی و کارآیی دوره های اجرا شده منجر به اشتغال و کارآفرینی می گردد.