چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  تشکل علمی مربیان

 به منظور ارتباط بیشتر مربیان، هم آموزی و همفکری آنان، بازنگری استانداردهای آموزشی، بازبینی سؤالات و بررسی تجهیزات و مورد مصرفی کارگاه ها و... مربیان هم رشته بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در قالب یک تشکل ماهانه یا هر 2ماه یکبار در جلسات حضور می یابند. 14تشکل علمی در استان وجود دارد.


نام گروه علمي نام سرگروه
الكترونيك حبيب گلي
برق علي رضا مهرويان
مكانيك محمد پورحسن
فناوري خودرو قدرت عبدا...ي
كشاورزي مهدي ملايي زنگي
عمران علي رضا اصولي
فناوري اطلاعات لعيا جليلي
طراحي و دوخت رقيه صدري
جوشكاري رحيم صمدزميني
صنايع چوب محمدرضا شمع ساز
صنايع دستي و هنر محمود رضا رستمي
بهداشت و ايمني علي راعي
صنايع غذايي عبدا...  دده زاده
تأسيسات بيژن فلاح مؤدب دوست


شوراي مربيان الكترونيكشوراي مربيان برقشوراي مربيان فناوري اطلاعات