چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  آموزش کارکنان


عناوین دوره های آموزشی سال 1396 اداره کل براساس نامه شماره 1712/450/96 مورخ 96/01/28 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
 

عنوان پودمان نام و كدحوزه ساعت آموزشي كد دوره شماره مجوز نوع آموزش
فصل اول
آشنایی بامبانی روانشناسی صنعتی و سازمانی ویژه مدیران 20 95-11/2 1727/س/د  مورخ26/11/94     1150/س/د مورخ 25/11/93 بهبود مدیریت
عوامل موثر بر افزایش بهره وری سازمان ها ی مراکز فنی وحرفه ای 9 94-37/1 بهبود مدیریت
برنامه ریزی راهبردی در آموزشهای مهارتی 8 94-37/2 بهبود مدیریت
  جمع 37      
آشنایی با اصول و مبانی نظر سنجی ویژه کلیه کارشناسان 12 95-12/1 1727/س/د مورخ26/11/94 شغلی
آشنایی با فنون پرسش گری  در فعالیتهای مطالعاتی 18 95-12/4 شغلی
  جمع 30      
طراحی دوره های آموزشی ويژه کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای
 
12 94-38/4 577/س/د مورخ 4/4/91  
     188/س/د مورخ 21/2/93
شغلی
بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار 12 93-13/2 شغلی
نقش ارتقاء بهره وری آموزش فنی وحرفه ای در توسعه اقتصادی 16 94-13/1 شغلی
فنون نظارت و راهنمائی آموزش 8 93-13/5 شغلی
آشنائی با شیوه تنظیم پیشنهاد پژوهش 16 91-14/2 شغلی
الگوی آموزش بازار محور ( آموزش تولید بازاریابی فروش ) 8 94-18/3 شغلی
فرآیند نوین مشاوره 20 93-19/1 شغلی
  جمع 92      
 
آشنایی با تکنیک های حل مساله  ويژه کارشناسان سنجش
 
20 16/2-94 1150/س/د  مورخ 25/11/93
474/س/د مورخ 10/5/90
شغلی
یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با آموزش از راه دور 25 16/3-90 شغلی
  جمع 45      
عوامل موثر بر هزینه ها ی آموزشی در آموزشگاههای آزاد ویژه کارشناسان موسسات کارآموزی 12 95-21/4 1150/س/د مورخ 25/11/93 شغلی
تبیین شیوه نامه صدور مجوز آموزش الکترونیکی 10 94-21/2 شغلی
آشنایی با قوانین مربوط به تشکلها در قانون کار 6 94-21/8 شغلی
  جمع 28      
مدیریت مالی و بودجه ویژه حسابدارها 30 96-23/1 1521/س/د مورخ24/11/95  
شغلی
حسابداری تعهدی و ارتباط آن با بودجه 30 96-23/3 شغلی
  جمع 60      
حسابداری دولتی ویژه انباردار و کارپرداز 6 92-31/1 168/س/د مورخ24/2/92 شغلی
قانون مالیات های مستقیم 6 92-31/4 شغلی
  جمع 12      
قانون کار و تامین اجتماعی ویژه متصدی امور دفتری 12 93-30/11 577/س/د مورخ4/4/91 شغلی
ارتباطات سازمانی 12 91-30/4 شغلی
  جمع 24      
دفاع شخصی ویژه نگهبانان 30 96-33/2 1521/س/د مورخ24/11/95 شغلی
طرح تکریم ارباب رجوع 8 90-33/2 شغلی
  جمع 38      
حقوق شهروندی عمومی کلیه کارکنان 8 96-35/1 168/س/د مورخ 24/2/92 عمومی
نقش حجاب در حفظ حریم خانواده  4 92-35/5 عمومی
مردم سالاری اسلامی 12 92-35/10 عمومی
مدیریت فرآیندهای سازمانی 8 92-35/3 عمومی
روابط سالم زوجین( آموزش خانواده ) 8 92-35/5 عمومی
ترویج و توسعه فرهنگ نماز 14 91-35/36 عمومی
  جمع 54