پنجشنبه 24 خرداد 1403 - 06 ذو الحجة 1445
 منوی اصلی
 
  فرمهای مورد نیاز(آموزشگاههای آزاد)

1 شرايط تاسیس آموزشگاه.pdf
10 فرم درخواست تمدید ( 5 ساله ) مدیریت - مربی گری دائم.pdf
2 نمودار مراحل تاسيس آموزشگاه.pdf
3 درخواست تاسیس آموزشگاه حقیقی.pdf
4 درخواست تاسیس آموزشگاه حقوقی.pdf
5 طرح توجیهی.pdf
6 هزینه صدور و تمدید پروانه.pdf
7 فرم سوءپیشینه.pdf
8 فرم تقاضا نامه صدور ابلاغ مدیریت.pdf
9 فرم درخواست ابلاغ مربيگري.pdf
10 فرم درخواست تمدید ( 5 ساله ) مدیریت - مربی گری دائم.pdf
11 مدارک لازم برای تمدید مدیریت مربی گری 5 ساله.pdf
12 فرم گزارش وضعیت برای مربی گری 5 ساله.pdf
14 قرارداد همکاری مربیگری.pdf
15 قرارداد کار.pdf
16 قرارداد کارآموزی.pdf
17 مشخصات مکان-رشته-متراژ.pdf
18 فرم بازديد از مکان آموزشي.pdf
19 کروکی فضای داخلی آموزشگاه.pdf
20 مدارک لازم برای مراجعه به اماکن.pdf
21 فرم تجهیزات آموزشی برای حرفه های مورد تقاضا.pdf
22 پیشنهاد نام آموزشگاه.pdf
23 فرم پیش نیاز اخذ پروانه تاسیس.pdf
24 درخواست عناوین مجاز دوره های آموزشی.pdf
25 فرمت تابلو و مهر.pdf
26 نحوه قرارداد همکاری برای اخذ مجوز رشته های خارج از آموزشگاه.pdf
27 فرم درخواست افزایش رشته.pdf
28 فرم درخواست و تعهد نامه جنس مخالف.pdf
29 فرم درخواست شعبه.pdf
30 فرم درخواست تمدید پروانه آموزشگاه.pdf
31 فرم درخواست توقف فعاليت.pdf
32 فرم های مربوط به آموزشگاه های خارج از کشور.pdf
فرم آموزش خاص.pdf
قرارداد همکاری برای اخذ مجوز رشته های خاص.pdf