چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  اجرای کارگاههای استاندارد نویسی

 

استانداردهاي آموزشي :

     مطالب مورد تدریس به همراه فهرست تجهیزات و مواد مصرفی، زمان آموزش، شرایط مربی، شرایط کارآموز و سایر اطلاعات در مجموعه ای به نام استانداردهای مهارت تعریف شده است. این استانداردها که دارای کد بین المللی است توسط مربیان، کارشناسان و شاغلین بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات، دانشگاهیان و... طی مراحلی تدوین می نمایند. هر استاندارد تاریخ اعتبار دارد و پس از آن باید بازنگری گردد. چارچوب استانداردها در سراسر کشور یکسان می باشد.

     یکی از دغدغه ها و مسائل اصلی مسئولین کارشناسان حوزۀ آموزش فنی و حرفه ای چگونگی حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و ارایه آموزشهای مهارتی متناسب با بازار کار است. بی شک در این زمینه تدوین استانداردهای جدید پس از نیاز سنجی نقش اصلی و پایه ای ایفا خواهد کرد ، از این رو اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از دستگاه های دولتی که هدف اساسی آن ارتقای سطح دانش مهارتی در جامعه است این رسالت را پذیرفت که با تشکیل کمیته استاندارد نویسی و تدوین استاندارد مورد نیاز بازار کار در سطوح مختلف با بهره گیری از تخصص علمی استادان دانشگاه ها ، متخصصین صنایع ، شرکت ها ، مربیان ، کارشناسان فنی و حرفه ای و دانشجویان خبره گامی هر چند کوچک در نیل به این هدف بر دارد.

     استانداردهای مهارت بیشتر بر اساس آموزشهای عملی تدوین می شوند. علاوه بر آن تواناییهای استانداردها با مولفه های دانش، نگرش، مهارت، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی تعریف می شوند و از این جهت با سرفصلهای آموزشهای رسمی کاملا متفاوت می باشد.

 

ضرورت و اهميت تدوين استانداردهاي آموزشي در سازمان

1- افزايش فاصلۀ علمي در بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه. در نتيجه توجهي كه كشورهاي توسعه يافته به امر استانداردسازي در نظام آموزشي كرده اند.

2- ظهور آگاهي هر چه بيشتر در بين جامعه نسبت به فوايد بهره گيري از استانداردها در زمينه هاي آموزشي

3- ضرورت جلوگيري از بيراهه رويها و تكيه بر چارچوبهاي مدون كه از درجۀ اعتماد بالايي برخوردار باشند.

 

Text Box: جلسۀ تدوين استاندارد صاحبان صنايع

اهداف استانداردسازي آموزشهاي فني و حرفه اي

1- حفظ منافع جامعه (به عنوان دريافت كنندگان خدمات از اين نظام آموزشي) از راه تأمين حداقل كيفيت مطلوب خدمات آموزشي به نحوي كه با نيازها منطبق بوده و تحت نظارت و كنترل قرار داشته باشند.

2- صرفه جويي در بهره گيري از منابع انساني، انرژي، تجهيزات،‌ مواد مصرفي، زمان و ....

3- ايجاد سادگي در روسها و شيوه هاي انجام فعاليتهاي آموزشي

4- فراهم كردن وسيله اي جهت بيان مقاصد و تبادل افكار در ميان طرفهاي ذينفع

5- ايجاد يكنواختي در به ثمر رساندن و بهينه سازي شرايط دستيابي به آموزش مناسب

 

 

 

 

اجرای کارگاه های آموزشی استانداردنویسی برای صنایع وصنوف

     با توجه به اهميت صنايع در اقتصاد و اشتغالزايي جامعه، با همكاري خوشه هاي صنعتي استان و مسؤولان صنفهاي گوناگون، كارخانه ها و مراكز عمدۀ توليدي به ويژه در حوزۀ چرم و كفش، حرفه هاي گوناگون شناسايي و براي كارشناسان و استادان آنها دوره هاي تدوين استانداردهاي آموزشي برگزار مي شود تا امكان تدريس حرفه ها به صورت اصولي و مدون فراهم آيد.