چهارشنبه 27 تير 1403 - 10 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  رهگیری اشتغال مهارت آموختگان

رهگیری اشتغال مهارت آموختگان:

     در کنار ارایه مشاوره به کار آموزان سازمان اقدام به بررسی اشتغال ایجاد شده از آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای از طریق رهگیری مهارت آموختگان نموده است. این طرح از سال 1388 آغاز شده است. رهگیری عبارت است از بررسی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان پس از طی یک فاصله زمانی مشخص (6ماه بعد از اتمام دوره آموزشی) در بازه های زمانی معینی از سال. در این بررسی معمولا موارد زير  مد نظر قرار مي گيرد:                                                                        

 1-نرخ اشتغال مهارت آموختگان 2- بررسی فاصله زمانی میان تکمیل مهارت آموزی و کاریابی 3- تحقیق در مورد تاثیر مهارت آموزی در سطح در آمد افراد 4- ارتباط مهارت با شغل