دوشنبه 5 آبان 1399 - 08 ربيع الأول 1442
 منوی اصلی
 
  صفحه انتخاب نوع نتایج
اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله ششم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز
زمانبندی آزمون های عملی مرحله پنجم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    

اصلاحیه زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی مرحله چهارم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم(رشته برق) سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی مرحله سوم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی تیر ماه 1399 (مرحله دوم رشته برق) مرکز شماره یک تبریز    

 زمانبندی آزمون های عملی مرحله دوم سال 1399 مرکز شماره یک تبریز   
زمانبندی آزمون های عملی خرداد ماه 1399 (مرحله اول رشته برق) مرکز شماره یک تبریز    
زمانبندی آزمون های عملی خرداد ماه سال 1399 مرکز شماره یک تبریز