دوشنبه 28 مرداد 1398 - 18 ذو الحجة 1440
 منوی اصلی
 
  صفحه انتخاب نوع نتایج
فایل زمانبندی آزمون های عملی مرداد ماه ۱۳۹۸ مرکز شماره یک تبریز   

اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی مرداد ماه ۱۳۹۸ مرکز شماره یک تبریز

فایل زمانبندی آزمونهای عملی رشته های:
مراقبت و زیبایی ،صنایع غذایی و طراحی دوخت مرداد ماه ۱۳۹۸ مرکز شماره سه تبریز
فایل زمانبندی آزمون های عملی تیر ماه ۱۳۹۸ مرکز شماره یک تبریز 

اطلاعیه آزمون مرکز شماره یک تبریز
فرم لیست مجدد عملی آموزشگاه ها مرکز شماره یک تبریز