اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

مهدی اختیار وکالتی


ت

سمت سازمانی:كارشناس مسؤول امور مهارتهاي پيشرفته

  • 04132859240
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/18/