اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

بهبود محمدزاده


سمت سازمانی:كارشناس مسئول موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي

  • 32859233
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/19/