اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

حیدر الهوردیلو


سمت سازمانی:كارشناس آموزش فني وحرفه اي

  • 32859236
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/52/