اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

احمد فرهمند معین


سمت سازمانی:کارشناس مسؤول سنجش وارزشیابی مهارت

  • 04132859312
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/60/