اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

سولماز مهدی نژاد


سمت سازمانی:متصدی خدمات عمومی

  • 04132859366
  • http://www.eatvto.ir/PChart/160/91/